På årets andet webinar har vi Christian Bøtcher Jacobsen med. Christian er Professor og en del af ledelsen ved  Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse. Et af Centrets og Christians forskningsfelter er sammenhængende ledelse og sammenhæng i indsatserne. Det handler om at øge sammenhængskraften og kvaliteten i beslutningsprocesserne.

Christians præsentation vil tage afsæt i et større forskningsprojekt, som har fokus på sammenhængende sundhedsløsninger, på tværs af kommuner og sundhedsregion. Et af elementerne i forskningsprojektet handler om, hvordan vi kan kombinere strukturelle løsninger og relationelle interventioner, mhp. at sikre sammenhængende velfærdsløsninger.

Desuden vil Carsten Hornstrup perspektivere resultaterne, med afsæt i Joint Actions erfaringer fra både norske og danske kommuner.

Læs mere om Christians’ arbejde her.

Oplægsholdere:
Professor, Christian Bøtcher Jacobsen, Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse
Direktør og forskningsansvarlig, Carsten Hornstrup, Joint Action