Kommende webinarer

Tidligere webinarer

Se eller gense tidligere webinarer

1. November 2022

Hvad er den strategiske ledelses rolle i at skabe helhed og sammenhæng, omkring komplekse velfærdsudfordringer

Det er en målsetting for kommunen å utvikle nye løsninger for å få tjenestene overfor innbyggere i utsatte posisjoner til å henge sømløst sammen på tvers

10. Juni 2022

Strategisk ledelse – hvordan skape rammene for sammenhengende løsninger?

Dette webinaret vil hovedsakelig ta for seg hvordan strategisk ledelse kan skape og støtte kulturer og strukturer som øker mulighetene for mellomledere og ansatte til å sikre sammenhengende tjenester

6. Maj 2022

Sammenhængende ledelse, tjenester og løsninger i praksis

På dette webinar vil vi dele resultaterne fra vores seneste forskningsprojekt, hvor vi har fokuseret på hvordan kommunale chefer, kan være med til at sikre et stærkt tværgående samarbejde på lederniveau.