Et helt centralt omdrejningspunkt for arbejdet er vores fokus på, hvordan den strategiske ledelses adfærd, kan sikre den nødvendige sammenhæng og helhed i deres lederes adfærd. Mere konkret har vi undersøgt, hvordan chefernes adfærd bedst muligt kan sikre en høj grad af tværgående samarbejde blandt lederne.
Resultaterne viser blandt andet, at cheferne kan skabe sammenhæng gennem brug af at formulere, kommunikere og ikke mindst fastholde et fælles formål, kombineret med et positivt fokus på at kollektivt at anerkende de ledere, der lykkes med samarbejdet.

Oplægsholdere:
Konsulent Jonas Poulsen vil sammen med Direktør og forskningsansvarlig Carsten Hornstrup, Joint Action, fortælle om både de forskningsmæssige og de praktiske implikationer af resultaterne.