Vi sætter fokus på, hvordan de to teoretiske modeller – hhv. psykologisk tryghed og relationel kapacitet i praktisk, kan supplere hinanden når det gælder om at forstå og udvikle bedre og mere sammenhængende velfærdsløsninger i praksis. Vi kommer også med et bud på, hvordan ledere bedst understøtter deres medarbejderes psykologiske tryghed og relationelle kapacitet.

Oplægsholdere:
Sverre Roos Mangrud vil sammen med Carsten Hornstrup, give et både teoretisk og praktisk perspektiv på disse emner.

Partner, Sverre Roos Mangrud

Direktør og forskningsansvarlig, Carsten Hornstrup, Joint Action