• I dybden med Relationel Kapacitet

I dybden med Relationel Kapacitet

Af Joint Action

Kort fortalt: Relationel Kapacitet er evnen til at skabe et stærkt og produktivt samarbejde på tværs af faglige og organisatoriske skel og på tværs af formelle hierarkier, når og hvor opgaven kræver det. Læs artiklen for at få den hurtige gennemgang.

Hvad er Relationel Kapacitet?

Kort fortalt handler relationel kapacitet om evnen til at skabe et stærkt og produktivt samarbejde på tværs af faglige og organisatoriske skel og på tværs af formelle hierarkier – og om en stærk sammenhængende ledelsesindsats, både horisontalt på tværs af organisatoriske søjler og vertikalt på tværs af ledelseshierarkiet.

Det er den form for samarbejde, der skaber:

 
1

En høj grad af kvalitet og effektivitet ift. de mest komplekse og omkostningsfulde arbejdsprocesser

 
2

Motivation til at tage aktiv del i og ansvar for strategiske ledelsesinitiativer

 
3

En høj grad af forandringsevne – evnen til at håndtere planlagte og uplanlagte forandringer på en kompetent måde

 
4

Forudsætningerne for mere agile og innovative organisationer

Hvorfor arbejder man med Relationel Kapacitet?

Vi bruger et specialdesignet analyseværktøj, Joint Action Analytics, til at skabe et overblik over den relationelle kapacitet. Det er en meget effektiv måde at skabe overblik over ellers meget komplekse arbejdsprocesser – der, hvor man er allermest afhængig af et stærk samspil mellem de professionelle.

Ved hjælp af analysen kan vi i første omgang spørge alle involverede, hvordan de oplever samspillet med relevante grupper af kolleger. Med en behandling af analysen kan vi se, hvor der konkret er de største udfordringer.

Samtidig kan vi også se, om udfordringerne handler om manglende respekt, manglende viden om andres opgaver, manglende evne til at finde gode løsninger på nye udfordringer eller om der er udfordringer med evnen til at løse de problemer, der opstår.

Hvordan udvikler man Relationel Kapacitet?

Ved at sikre kvaliteten i det tværgående samarbejde og ved at styrke relationerne i ledelseskæden så de har den kvalitet, som en stærk implementeringskraft kræver, er bare nogle af de faktorer, som skal til, for at udvikle en bæredygtig relationel kapacitet i sin organisation.