• Gruppeudviklingssamtaler – Udvikling gennem dialog!

Gruppeudviklingssamtaler – Udvikling gennem dialog!

Af Carsten Hornstrup

Partner – Direktør – Strategisk rådgiver
Gruppesamtaler (GS) er en fokuseret og struktureret arbejdsform, der har det dobbelte formål at fremme attraktive arbejdspladser for medarbejderne og kompetent opgaveløsning for borgere eller kunder.

Gruppeudviklingssamtaler

”Med gruppeudviklingssamtaler skabes et forum, hvor den enkelte medarbejder får mulighed for et tættere tilhørsforhold til de øvrige kollegaer og organisationen.” 

(Hornstrup & Loehr-Petersen 1999)

Gruppesamtaler (GS) er en fokuseret og struktureret arbejdsform, der har det dobbelte formål at fremme attraktive arbejdspladser for medarbejderne og kompetent opgaveløsning for borgere eller kunder. GS er således et stærkt værktøj til at få medarbejderne til at deltage aktivt i at udvikle produktive løsninger på de udfordringer, der er en del af deres hverdag. Samtalen kan gennemføres med alt fra 3-40 personer ad gangen og er dermed også ideel for ledere, der har store medarbejdergrupper.

Et område hvor GS er særlig effektiv er udviklingen af det tværgående samarbejde. Gennem den fokuserede dialog kan der skabes det fælles fokus, der er forudsætningen for at lykkes sammen. En effektiv måde at skabe det fælles udgangspunkt er, at sætte fokus på tre forskellige vinkler på opgaven. Ved at koble drøftelser med fokus på at sikre kvaliteten i opgaveløsningen, sikre effektiviteten i opgaveløsning og samarbejdet mellem de involverede, udvikles der en fælles helhedsforståelse, som skaber et fælles fundament for deltagerne. 

Man kan med fordel arbejde med fokus på at udvikle den relationelle kapacitet. Relationel kapacitet handler om at udvikle evnen til at indgå i komplekse og dynamiske samarbejdsrelationer og levere på både den udviklingsmæssige, såvel som den faglige og den samarbejdsmæssige dimension, hvor og når opgaverne kalder på det (Hornstrup og Storch 2018). Her ser man sig selv, som en del af et produktivt tværorganisatorisk samspil med andre relevante aktører omkring den opgave, man er sat i verden for at arbejde med. Dette er hensigtsmæssigt, da moderne organisationer ofte har høj gensidig afhængighed i opgaveløsningen. Det handler også om, hvordan man selv og andre tager de nødvendige hensyn og understøtter andre faggruppers mulighed for at lykkes (Hornstrup og Storch 2018).

Ved at kombinere den strukturerede og fokuserede proces med en anerkendende tilgang, sikrer man desuden, at udfordringerne bliver håndteret på en konstruktiv og løsningsfokuseret måde.

Samtalerne kan både foregå internt i de enkelte enheder, eller det kan foregå i tværfaglige grupper, der har en fælles opgave. Er der tale om arbejdet med grupper fra flere enheder, kan GS suppleres med andre designs som Effektiv Respons, hvor forskellige fag- eller funktionsgrupper får til opgave at give hinanden sparring på løsning af de vigtigste konkrete udfordringer, de står med. 

Fordelen ved GS er at man for store medarbejdergruppe kan gennemføre strategiske vigtige samtaler med et konkret udkomme, som medarbejderne selv har været med til at udvikle og beslutte. Afhængig af kompleksiteten i opgaven kan GS tage mellem 1/2 til 4 timer. En mere dybdegående proces omkring komplekse problemstillinger tager ofte længere tid, mens en mere fokuseret GS-samtale kan kondenseres ned til effektive tavlemøder, der kan gennemføres på kort tid.


Referencer

Hornstrup, C & Loehr-Petersen, J (1999): Gruppeudviklingssamtaler – udvikling gennem dialog. DJØF Forlag.

Hornstrup, C & Storch, J. (2018): Relationel kapacitet – Sammenhæng i offentlige organisationer. Forlaget Mindspace.

FÅ DE NYESTE ARTIKLER

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Ved at tilmelde dig vores nyhedsmail vil du være sikker på at modtage vores nyeste cases og artikler. Nyhedsbrevet består af tekster og videoer. I øjeblikket kan du forvente en nyhedsmail per måned.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.