• Et forskningsprojekt om sammenhængende indsatser

Et forskningsprojekt om sammenhængende indsatser

Af Joint Action

Vi har gennemført et forskningsprojekt sammen med forskere fra Aarhus Universitet. Fokus var på de sammenhængende indsatser omkring borgere med komplekse udfordringer. Læs mere om vores resultater eller se videoen til venstre.

Forskningens fokus

I et tæt samarbejde med 5 danske kommuner (Hedensted Kommune, Haderslev Kommune, Randers Kommune, Rødovre Kommune og Stevns Kommune) og forskere fra Aarhus Universitet har vi gennemført et forskningsprojekt med fokus på sammenhængende indsatser omkring borgere med komplekse udfordringer. Kort fortalt, så har vores forskning haft fokus på disse tre hypoteser:

 
1

Hypotese 1

Der er en positiv sammenhæng mellem kvaliteten af samarbejdet på tværs af de involverede fagpersoner (defineret som relationel kapacitet) og den borgeroplevede kvalitet.

 
2

Hypotese 2

Der er en positiv sammenhæng mellem ledelsesadfærd, hvilket er defineret som strategisk relationel ledelse og samarbejdet på tværs af de involverede fagpersoner, der er defineret som relationel kapacitet.

 
3

Hypotese 3

En målrettet ledelsesintervention har en positiv indvirkning af medarbejdernes oplevelse af kvaliteten af samarbejdet på tværs af de involverede fagpersoner (den relationelle kapacitet).

Forskningsresultater

Når vi ser på de konkrete data fra forskningen, så viser analyserne, at vi kan svare følgende på de tre hypoteser.

Efterfølgende betragtninger

Et betydningsfuldt resultat, der ikke direkte indgår i vores forskningsfokus, er, at der fra starten var en meget stor variation i kvaliteten af samarbejdet mellem de professionelle i alle de fem deltagende kommuner. Der er således i alle kommuner en meget varierende grad af relationel kapacitet mellem de professionelle, selv om de som udgangspunkt har de samme organiseringsformer, arbejdsbetingelser og at sagerne er forholdsvis ensartede.

Sagt på en anden måde så bliver de enkelte sager behandlet meget forskelligt alene på baggrund af en varierende samarbejdskvalitet mellem de professionelle. Desuden viser erfaringerne også, at det ofte kan være svært at få sikret deltagelse af alle de aktører, der er en del af den konkrete sag. Både de interne kontaktpersoner, der har hjulpet os med overblik og kontakter og vores forskningsassistenter, som har brugt meget tid på at få alle aktører til at deltage.

Det er i sig selv et vigtigt resultat, som giver meget stof til eftertanke. Det viser i høj grad, at vi har behov for at vide mere om, hvordan graden af sammenhæng (relationel kapacitet), konkret påvirker kvaliteten og effektiviteten i håndteringen af borgernes udfordringer, og om hvordan kvaliteten af den relationelle kapacitet kan øges gennem målrettede indsatser.

Book en præsentation

Kontakt os, hvis du ønsker den sidste nye viden fra forskningen – og hvordan du kan anvende den i praksis

Book en demonstration af Joint Action Analytics. Her vil du få indsigt i analyseværktøjet, der blandt andet blev brugt i forskningsprojektet.

Ved at bruge Joint Action Analytics kan du få adgang til validerede spørgerammer, som du kan bruge til at dokumentere, hvordan din organisation løser de komplekse problemer, som går på tværs i din organisation.

En af vores kompetente medarbejdere vil kontakte dig og vise, hvordan Joint Action Analytics kan bruges i din organisation.