Udvikling af Relationel Kapacitet

 - Uddannelsesforløb med Certificering


Kom på et intensiv certificeringsuddannelse, som sætter dig/jer i stand til at udvikle og lede tværfaglige og tværorganisatoriske processer. Få skabt mere sammenhæng omkring opgaveløsningen og styrk samarbejdsevnen på tværs med øget Relationel Kapacitet. Bliv bedre til samskabelse i praksis og kom på forkant med Regeringens Sammenhængsreform og ledelseskommissionens arbejde med at sikre bedre service for borgerne gennem bedre tværfagligt samarbejde blandt medarbejderne.


Om certificeringsuddannelsen


Uddannelsen bygger på nyere dansk og international forskning i ledelse af forandringer, relationer og performance. På uddannelsen omsættes forskningsresultaterne til konkrete analysemodeller og værktøjer, der kan understøtte en værdiskabende praksis.

Formål og udbytte


Uddannelsen har fokus på, hvordan du som leder eller konsulent kan udvikle dine kompetencer og blive endnu bedre til at analysere og lede samarbejdsprocesser på tværs af faglige og organisatoriske skel – med særlig fokus på:


  • At blive certificeret bruger af Joint Action Analytics værktøjet.
  • At udvikle dine evner til at arbejde med Relationel Kapacitet i tværfaglige og tværsektorielle udviklings- og forandringsprocesser.
  • At arbejde med at øge den strategiske kompetence og skabe ejerskab og engagement i udviklingsprocesser.
  • At bruge de grundlæggende systemiske værktøjer til at understøtte de organisatoriske udviklings- og forandringsprocesser.
Undervisere

Konsulenter fra Joint Action Analytics.

Uddannelsens opbygning


Uddannelsen er opbygget med 6 undervisningsdage fordelt på 4 moduler på hhv. 2 x 2 dage og 2 x 1 dag. Desuden er der 3 netværksmøder, hvor deltagerne mødes og arbejder med uddannelsens temaer.


Modulernes indhold


Modul 1 - Introduktion til arbejdsprocessen Ledelse af Relationel Koordinering og Relationel Kapacitet

Modul 2 - Certificering af værktøjet – Ledelse af tværgående arbejdsprocesser – at skabe strategisk kompetente bidragsydere.


Modul 3 - Ansvarlighed gennem insisterende involvering.

Modul 4 – Udviklingsprocesser som kulturudvikling – rejsen stopper ikke.


Målgruppe


Uddannelsen er målrettet chefer, ledere og konsulenter, der arbejder med at udvikle og implementere komplekse tværorganisatoriske processer i praksis.

Litteratur


Uddannelsens grundbog er - Relationel kapacitet – Sammenhæng i offentlige organisationer, Carsten Hornstrup & Jacob Storch, 2018. Hertil kommer nyere artikler.


Vi har uddannelser både i Aarhus og København


Datoerne for Aarhus er følgende

Start efterår 2018


Modul 1: 14. - 15. november

Modul 2: 11. december

Modul 3: 4. - 5. februar

Modul 4: 6. marts

Start forår 2019Modul 1: 3. - 4. april


Modul 2: 2. maj 


Modul 3: 12. - 13. juniModul 4: 27. august
Datoerne for København er følgende

Start efterår 2018Modul 1: 21. - 22. november


Modul 2: 11. december

Modul 3: 7. - 8. februar


Modul 4: 7. marts


Start forår 2019Modul 1: 10. - 11. april


Modul 2: 9. maj


Modul 3: 18. - 19. juniModul 4: 28. august

Pris

24.500 kr. pr. deltager (Ekskl. moms)For at tilmelde dig uddannelsen, tryk på knappen!


Tilmeld dig nu!