Konference om Ledelse af Relationel Kapacitet

Sammenhængende ledelse, indsatser og løsninger – omkring komplekse velfærdsudfordringer

Den 23. og 24. august 2023 byder vi velkommen til den anden konference om
Ledelse af Relationel Kapacitet.

Her vil vi sætte fokus på:
Offentlige organisationer der leverer sammenhængende indsatser og løsninger
– omkring komplekse velfærdsudfordringer.

Læs mere nedenfor.