Se hvor samarbejdet 
bør forbedres allerede i dag

Joint Action Analytics er en evidensbaseret analyse giver præcis data på den tværgående ledelses- og samarbejdskvalitet og som viser jer hvor samarbejdet bør forbedres.

Prøv det gratis i dag Se video
Image

Vores produkt har 
3 niveauer

Image

Niveau 1 - Gratis

Kom gratis og hurtigt i gang med at se hvor samarbejdet bør forbedres

Du får en undersøgelse af den relationelle kapacitet på tværs af organisationens enheder. Det kan være: 

1. Ledelsessamarbejdet på tværs.

2. Samarbejdet på tværs af faggrupper og funktioner.

3. Samarbejdet omkring en konkret sag eller opgave.


Spørgsmålene om relationel kapacitet er verificerede. Det betyder, at de er testet efter videnskabelige standarder.

Prøv det gratis i dag Se video

"Analysen har været en stor øjenåbner for os"

"- først ikke mindst omkring min egen forforståelse omkring, hvad mine ledere reelt viste. Undersøgelsen viste, at kendskabet til egen organisation kunne forbedres, og resultatet pegede hermed på nogle potentialer, som ikke blev optimalt udnyttet. Rent strategisk har dette resultat bidraget til, at alle ledere og relevante medarbejdere nu er involveret i det forebyggende arbejde omkring risikobørn, som analysen centrerede sig om hos os.”

Familiechef Kirsten Blæhr fra Fredericia kommune

"“Jeg tror dybtfølt på, at jeg ikke kan lykkes med min opgave, hvis ikke jeg kan få organisationen til at spille godt sammen.”"


Charlotte Veilskov, direktør for Børn og Kulturservice i Haderslev kommune.

Image

Niveau 2 - Professionel

Få mulighed for et effektivt overblik, en mulighed for en dyb indsigt i data og gode råd til forbedringer

Du får en undersøgelse af den relationelle kapacitet på tværs af organisationens enheder. Det kan være: 

1. Ledelsessamarbejdet på tværs.

2. Samarbejdet på tværs af faggrupper og funktioner.

3. Samarbejdet omkring en konkret sag eller opgave.


I Pro versionen kan du desuden lave undersøgelser af

1. Ledelsesarbejdet set fra et medarbejder- eller mellemlederperspektiv.

2. Den sociale kapital.

3. Motivation.

4. Spørgsmål eller emner, som du selv vælger.


Kontakt os Se video
Image
Image

Niveau 3 - Ekspert

Den helt avancerede version, hvor vi uddanner interne eksperter

Vi certificerer en gruppe af nøglepersoner til at gennemføre analyserne og rådgive om konkrete interventioner, der kan skabe bedre og mere produktive relationer, hvor udfordringerne er størst.


Kontakt os Se video