Cookie- og Privatlivspolitik

Cookie- og Privatlivspolitik

Opdateret den 07.09.2022.

Indledning

Denne persondatapolitik (herefter benævnt ”Politikken”) beskriver, hvordan Joint Action Analytics A/S (herefter benævnt ”os”, ”vi” eller ”vores”) indsamler og opbevarer personoplysninger i forbindelse med køb af services, medlemskab, produkter eller generel brug af vores hjemmeside.

Politikken er formuleret og gjort tilgængelig for at overholde databeskyttelsesforordningen (2016/679 of 27. april 2016) (herefter benævnt ”GDPR”) og reglerne heri om oplysningspligt.

Indsamling af oplysninger ved brug af cookies

Ved besøg og brug af vores hjemmeside, indsamles og bruges cookies på baggrund af samtykke. Oplysninger i disse cookies omfatter søgetermer på vores hjemmeside, browsertype, IP-adresse, søgetermer på andre hjemmesider, lokation ved login (herefter “Cookiedata”).

Cookiedata bruges til forbedring af vores hjemmeside og brugeroplevelsen, at foretage målrettet markedsføring, forebyggelse af svindel og snyd, levering af varer og services, kundesupport, at forhindre ugyldige log-ins, at foretage målrettet markedsføring.

Brug af cookies til indsamling af oplysninger og data sker i øvrigt i overensstemmelse med cookiebekendtgørelsen (nr. 1148 af 9. december 2011), § 3.

Hvis du ønsker at afvise eller begrænse de cookies, som placeres på din computer ved besøg på vores hjemmeside, kan du altid gøre dette ved at ændre indstillingerne i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at afvisning eller begrænsning af cookies har betydning for hjemmesidens funktionalitet, og det vil medføre, at der er funktioner på hjemmesiden, som du ikke kan se. Alle browsere tillader, at man sletter cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan dette gøres afhænger af den anvendte browser. Såfremt du anvender flere forskellige browsere, skal du huske at slette cookies i samtlige browsere.

Typer af personoplysninger som opbevares

Vi opbevarer personoplysninger om dig, når dette er relevant og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Alt efter de konkrete omstændigheder kan de opbevarede personoplysninger omfatte følgende typer af personoplysninger: navn, telefonnummer, e-mail, IP-adresse, brugernavn, adgangskode.

Hvis vi får brug for at indsamle og opbevare yderligere personoplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere herom ved indsamlingen. Sådan oplysning kan også ske ved opdatering af denne Politik.

Formål med opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger til legitime formål i overensstemmelse med GDPR. Personoplysningerne kan alt efter omstændighederne opbevares til følgende formål:

a) At besvare forespørgsler og/eller klager fra brugere, kunder eller medlemmer.

b) At levere servicemeddelelser og information til brugere, kunder eller medlemmer.

c) At sende direkte markedsføring til brugere, kunder eller medlemmer (såsom emails, MMS, direkte meddelelser på sociale medier osv.).

d) At sende nyhedsbreve via e-mail.

e) At foretage profilering af brugere, kunder eller medlemmer ved at analysere og forudsige deres præferencer og/eller adfærd.

f) For at kunne give support og servicemeddelelser, herunder besvare spørgsmål eller klager og sende opdateringer om vores produkter og services.

g) For at forbedre vores produkter, services eller hjemmeside.

h) For at kunne opfylde vores aftale med dig om brugen af Joint Action Analytics IT-løsning og brugen af vores hjemmeside.

i) For hvad der er relevant og tilstrækkeligt til at opfylde formålet.

Retsgrundlag for opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, når vi har et lovligt grundlag i overensstemmelse med GDPR. Opbevaringen af personoplysninger sker alt efter de konkrete omstændigheder på baggrund af følgende behandlingshjemmel:

a) Hvis vi har bedt om dit samtykke til opbevaringen af nogle konkrete personoplysninger, er grundlaget for de konkrete personoplysninger dit samtykke, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra a, idet samtykket altid kan trækkes tilbage ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, der er angivet nederst i denne Politik, og hvis samtykket trækkes tilbage, slettes personoplysningerne, der opbevares på grundlag af samtykket, medmindre de kan eller skal opbevares for eksempel for at overholde en retlig forpligtelse.

Videregivelse og overførsel af personoplysninger

Vi videregiver kun personoplysninger til andre, når lovgivningen tillader eller kræver det, herunder når det er relevant og på din og eller dataansvarliges eventuelle konkrete anmodning herom.

Sletning og opbevaring af personoplysninger

Vi sørger for, at personoplysninger slettes, når de ikke længere er relevante for vores formål som beskrevet ovenfor. Vi opbevarer altid personoplysninger i det tidsrum, som gældende lovgivning forpligter os til, herunder til brug for dokumentation af overholdelse af blandt andet bogføringslovens bestemmelser. Ved spørgsmål angående opbevaringen af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på den e-mailadresse, du finder nederst i denne Politik.

Rettigheder for registrerede personer

  • Registrerede personer har en række rettigheder. Hvis man som registreret person vil gøre brug af sine rettigheder, skal vedkommende kontakte os. Rettigheder omfatter følgende:
  • Ret til at anmode om at se oplysninger (indsigtsret): Registrerede personer har ret til at anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, formålet med behandlingen, og om vi videregiver personoplysningerne til andre.
  • Ret til berigtigelse (rettelse): Registrerede personer har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.
  • Ret til sletning: I særlige tilfælde har registrerede personer i visse tilfælde ret til at få slettet visse af dine personoplysninger.
  • Ret til begrænsning af behandling: Registrerede personer har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af sine personoplysninger begrænset. Hvis en registreret person har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til indsigelse: Registrerede personer har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af vedkommendes personoplysninger. Der kan også gøres indsigelse mod behandling af oplysninger til direkte markedsføring.
  • Ret til samtykke: Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket, inden tilbagekaldelsen.
  • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Registrerede personer har i visse tilfælde ret til at modtage sine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, bedes du bruge de kontaktoplysninger, der er angivet nederst i denne Politik.

Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores opbevaring af personoplysninger og dine rettigheder som en registreret person. Hvis du på trods af vores bestræbelser ønsker at indgive en klage, kan du gøre det ved at kontakte Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

Ændringer til denne politik

Vi forbeholder os retten til at ajourføre og ændre denne Politik. Hvis vi ændrer Politikken, ændrer vi datoen og versionen nederst i dokumentet. I tilfælde af væsentlige ændringer, vil vi give besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside, e-mail eller ved brug af andre kommunikationsmidler.

Forbehold

Vi tager forbehold for eventuelle fejl. Når du bruger vores hjemmeside, forstår og accepterer du vores vilkår og betingelser samt vores privatlivspolitik.

Kontakt

Ved spørgsmål eller kommentarer til denne politik, eller ved påberåbelse af en eller flere rettigheder, kan vi kontaktes på:
Mail: kontakt@joint-action.dk, Tlf.: +45 70605097.