Privatlivspolitik for Joint Action Analytics

Privatlivspolitik

Opdateret den 07.09.2022

1. Indledning

1.1

Denne persondatapolitik (herefter benævnt ”Politikken”) beskriver, hvordan Joint Action Analytics A/S (herefter benævnt ”os”, ”vi” eller ”vores”) indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med brugen af vores analyseværktøj samt e-learning platform.

1.2

Politikken er formuleret og gjort tilgængelig for at overholde databeskyttelsesforordningen (2016/679 of 27. april 2016) (herefter benævnt ”GDPR”) og reglerne heri om oplysningspligt.

2. Indsamling af oplysninger ved brug af cookies

2.1

Ved besøg og brug af vores hjemmeside, indsamles og bruges cookies på baggrund af samtykke. Oplysninger i disse cookies omfatter browsertype, IP-adresse, lokation ved login (herefter “Cookiedata”).

2.2

Cookiedata bruges til forbedring af vores hjemmeside og brugeroplevelsen, forebyggelse af svindel og snyd, levering af varer og services, kundesupport, at forhindre ugyldige log-ins.

2.3

Brug af cookies til indsamling af oplysninger og data sker i øvrigt i overensstemmelse med cookiebekendtgørelsen (nr. 1148 af 9. december 2011), § 3.

2.4

Hvis du ønsker at afvise eller begrænse de cookies, som placeres på din computer ved besøg på vores hjemmeside, kan du altid gøre dette ved at ændre indstillingerne i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at afvisning eller begrænsning af cookies har betydning for hjemmesidens funktionalitet, og det vil medføre, at der er funktioner på hjemmesiden, som du ikke kan se. Alle browsere tillader, at man sletter cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan dette gøres afhænger af den anvendte browser. Såfremt du anvender flere forskellige browsere, skal du huske at slette cookies i samtlige browsere.

3. Typer af personoplysninger som behandles

3.1

Vi behandler personoplysninger om dig, når dette er relevant og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Alt efter de konkrete omstændigheder kan de behandlede personoplysninger omfatte følgende typer af personoplysninger: navn, e-mail, IPadresse, brugernavn, adgangskode.

3.2

Hvis vi får brug for at indsamle og behandle yderligere personoplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere herom ved indsamlingen. Sådan oplysning kan også ske ved opdatering af denne Politik.

4. Formål med behandlingen af personoplysninger

4.1

Vi behandler kun dine personoplysninger til legitime formål i overensstemmelse med GDPR. Personoplysningerne kan alt efter omstændighederne behandles til følgende formål:

a) At levere servicemeddelelser og information til brugere, kunder eller medlemmer.

b) At sende nyhedsbreve via e-mail.

c) At sende produktopdateringer via e-mail

d) For at kunne give support og servicemeddelelser, herunder besvare spørgsmål eller klager og sende opdateringer om vores produkter og services.

e) For at forbedre vores produkter, services eller hjemmeside.

f) For at kunne levere eller tilbyde de services eller produkter og/eller salgstilbud, som vi udbyder.

g) At forhindre svindel og misbrug af it-system(er) og/eller produkter eller services som leveres via it-system(erne).

h) For at forhindre svindel og bedrageri eller uretmæssig brug af vores produkter, services og hjemmeside, herunder behandling af personoplysninger til brug i forbindelse med søgsmål.

i) At besvare forespørgsler og/eller klager fra brugere, kunder eller medlemmer.

5. Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

5.1

Vi behandler kun dine personoplysninger, når vi har et lovligt behandlingsgrundlag i overensstemmelse med GDPR. Behandlingen af personoplysninger sker alt efter de konkrete omstændigheder på baggrund af følgende behandlingshjemmel:

a) Behandlingen er nødvendig for udførelsen af en kontrakt med den registrerede person, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra b, første led.

6. Videregivelse og overførsel af personoplysninger

6.1

Vi videregiver kun personoplysninger til andre, når lovgivningen tillader eller kræver det, herunder når det er relevant og på din og eller dataansvarliges eventuelle konkrete anmodning herom.

7. Sletning og opbevaring af personoplysninger

7.1

Vi sørger for, at personoplysninger slettes, når de ikke længere er relevante for vores behandlingsformål som beskrevet ovenfor. Vi opbevarer altid personoplysninger i det tidsrum, som gældende lovgivning forpligter os til, herunder til brug for dokumentation af overholdelse af blandt andet bogføringslovens bestemmelser. Ved spørgsmål angående opbevaringen og behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på den e-mailadresse, du finder nederst i denne Politik.

8. Dine rettigheder

8.1

Som registreret person har du en række rettigheder. Hvis man som registreret person vil gøre brug af sine rettigheder, skal du kontakte os. Rettigheder omfatter følgende:

8.1.1

Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, formålet med behandlingen, og om vi videregiver personoplysningerne til andre.

8.1.2

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.

8.1.3

Ret til sletning: Du har i visse tilfælde ret til at få slettet visse af dine personoplysninger.træffer.

8.1.4

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplys- ninger, sådan at vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.

8.1.5

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situation.

8.1.6

Ret til samtykke: Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket, inden tilbagekaldelsen.

8.1.7

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Registrerede personer har i visse tilfælde ret til at modtage sine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

8.2

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, bedes du bruge de kontaktoplysninger, der er angivet nederst i denne Politik. Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som en registreret person. Hvis du på trods af vores bestræbelser ønsker at indgive en klage, kan du gøre det ved at kontakte Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

9. Ændringer til denne politik

9.1

Vi forbeholder os retten til at ajourføre og ændre denne Politik. Hvis vi ændrer Politikken, ændrer vi datoen og versionen nederst i dokumentet. I tilfælde af væsentlige ændringer, vil vi give besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside, e-mail eller ved brug af andre kommunikationsmidler.

10. Kontakt

10.1

Ved spørgsmål eller kommentarer til denne politik, eller ved påberåbelse af en eller flere rettigheder, kan vi kontaktes her:
Mail: kontakt@joint-action.dk, Tlf.: +45 70605097.