Med en verden med stadig større krav til organisationers evne til tilpasning, innovation og omstilling, er der brug for præcise analyser i organisationerne, så ledelsen får tro- værdige data på, i hvor høj grad organisationen er gearet til de krav, der stilles til fortsat udvikling og vækst.

Hvor klassiske medarbejder- og ledelsesevalueringer har fokuseret på trivsel, engagement og det interne liv i afdelinger samt den vertikale ledelsesakse, peger ny forskning på, at der er brug for at tage denne model op til kraftig revidering og i stedet vende blikket mod samarbejdet på kryds og tvær af organisationen, der, hvor der er gensidig afhængighed af hinandens bidrag til de fælles opgaveløsninger.

Ved at udfylde kontaktformularen åbnes en fane, hvori du vil finde vores artikelserie. Artikelserien er udgivet i HR chefen og indeholder tre artikler, hvor fælles for dem er, hvorfor Joint Action Analytics er en ny generation af HR målinger.

Artiklerne er:

  1. En ny generation af HR-målinger
  2. Trivsel og engagement
  3. Øget relationel kapacitet

God fornøjelse med at læse dem!

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.