Om Joint Action

Historie og Baggrund

 
1

Hvem vi er

Joint Action er et forsknings- og kompetencecenter som blev stiftet i 2014 og er funderet på systemiske og relationelle teorier.

Vores vision er at være internationalt førende eksperter på sammenhængende indsatser i forhold til de sværeste og dyreste velfærdsudfordringer vi står ovenfor i dag og i fremtiden.

Vores mål er at bidrage til at skabe betingelserne for at de borgergrupper som har de største udfordringer får de bedst mulige løsninger gennem fokus på sammenhængende ledelse, indsatser og løsninger i offentlige organisationer.

 
2

Vores historie

I 2017 udviklede vi metoden ”Relationel kapacitet”, og vi står bag en lang række bøger og artikler om blandt andet Relationel Kapacitet og Strategisk Relationel Ledelse.

I 2018 udviklet vi analyseplatformen ”Joint Action Analytics” til kortlægning af kvaliteten i det tværgående samarbejde som vi sælger på licens sammen med ”Joint Action Learning” som er et modul for strategisk rådgivning til udvikling. Med ”Joint Action Community” sørger vi for at samle offentlige aktører til udveksling af læring på tværs af organisationer.

 
3

Hvad vi gør

I praksis gør vi det ved at udvikle og tilbyde analytiske og dialogiske praksis-værktøjer til kortlægning, udvikling og styring af offentlige organisationers evne til tværgående samarbejde omkring udsatte borgergrupper.

Vi har fokus på arbejde med forskning og praksis udvikling i offentlige organisationer og arbejder i dag med ca. 50 kommuner og offentlige kunder i Danmark, Norge, Sverige og USA.