«Me får ikkje utnytta ressursane godt nok, og tenestene ut mot innbyggarane
er ikkje alltid så gode som dei kunne ha vore. Arbeidet med Relasjonell Kapasitet
skal bidra til at innsatsane blir samkøyrt og koordinert, og at dei blir
mindre fragmenterte!»

Jan Myrekrok, Rådmann