«Arbejdet med at sikre sammenhæng skal blandt andet hvile på et fundament af høj
relationel kapacitet, både internt mellem de mange faggrupper og funktioner i
Børne- og Familieafdelingen – og ikke mindst i distriktssamarbejdet
med alle vores samarbejdspartnere på skoler og i dagtilbud.»

Charlotte Djuraas, Børn- og Familiechef