Skanderborg Kommune

Dorte Petersen, Chef for myndighed og foranstaltning

  • Vi har den udfordring som alle kommuner har – vi er meget specialiseret – og det kalder på at vi bliver dygtigere til at samarbejde fordi vores børn med komplekse udfordringer har brug for indsatser fra mange forskellige fagområder.
  • Jeg håber at vi lykkes med at hjælpe flere børn på en positiv måde så de oplever at komme i bedre trivsel, at forældrene også ser at deres barn kommer i bedre trivsel og at samarbejdet med kommunen opleves mere positivt og konstruktivt.
  • Og så tror jeg også at en sideeffekt er, at hvis vi lykkes med det her, så får vi også medarbejdere som er gladere for deres arbejde.

«Vi samarbejder med Joint Action for at blive endnu bedre
til at koordinere indsatserne, så vores børn, unge og familier
oplever en mere sammenhængende indsats.»

Søren Buch, Chef for Børn og unge og Dorte Petersen, Chef for myndighed og foranstaltning.