«Relasjonell kapasitet skal bidra til å øke kvaliteten på samarbeidet
med relevante tjenester i våre eierkommuner, og skape sømløse tjenester
for våre innbyggere som utsettes for vold i nære relasjoner.
Alle fortjener et liv uten vold!»

Hege Kristine Edvardsen, Daglig leder hos Romerike Krisesenter