«Ved bruk av verktøyet Joint Action Analytics har
Oppvekst kunne se og måle hvordan vi har utviklet
samhandling og kjennskap til hverandre over tid.»

Kommunalsjef Anne-Merete Vabø Haugane