«Potensialet er stort, hvis enhetene blir bedre til å tenke helhetlig.
Kartleggingene av Relasjonell Kapasitet gir et veldig godt bilde av
hvor man står – og det er godt utgangspunkt for utvikling”

Lars Terje Pedersen, seksjonsleder i Konsulenttjenester (UKE)