«Analyserne fra Joint Action Analytics og arbejdet med Relationel Kapacitet kan
ses på vores praksis. Jeg hører flere steder i organisationen, at der er en
stigende forståelse for og vilje til at forstærke samarbejdet på tværs.»

Ane Stallknecht, Chef for Børn og Unge, Odsherred Kommune