«Vi arbejder med Relationel Kapacitet og Joint Action for
blandt andet at forstærke samarbejdet mellem skolerne,
PPR og Familiecentret omkring udsatte børn og unge.»

Lone Nygaard Jensen, Børne og familiechef