«Når sykehus og kommuner ikke samarbeider godt nok, går dette ut over de
mest sårbare pasientene. Økt fokus på samarbeidsrelasjoner har skapt
resultater»

Trude Senneseth, Programansvarlig i Samskaping i Vest, Øyane DPS