«Ved å kartlegge vår relasjonelle kapasitet på konkrete innsatsområder
får vi et felles bilde av hvordan de ulike aktørene opplever samarbeidet.
Det gir oss mulighet til å jobbe mer målrettet på de områdene
og med de aktørene hvor vi særlig trenger å styrke samarbeidet»

Kari Trontveit, Virksomhetsleder pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)