«Vi har forventninger til opplevd forbedring i samarbeidet
mellom våre enheter og tjenester.
Som i neste omgang vil kunne gi mer koordinerte
og gode tjenester, på rett nivå til våre innbyggere»

Kommunalsjef, John Kristoffersen