«Vi må styrke samhandlingen og finne en god praksis der ledere og ansatte
jobber på en ny og bedre måte for å kunne gi best mulige tjenester til
innbyggerne. Vi må sørge for at innbyggerne opplever å bli tatt på alvor av
samhandlingskommunen»

Camilla Jarlsby, direktør for kultur og innbyggerdialog