«Jeg oplever at vi er rykket tættere sammen i bussen omkring de komplekse sager, både ift. hvor vi vil hen
og hvordan vi kan spille sammen. Og jeg oplever at analyserne af Relationel Kapacitet er et rigtig
godt værktøj til at lægge fundamentet for og give gode dynamikker til diskussioner mellem de involverede

Rasmus Byskov-Nielsen, Vicekommunaldirektør med ansvar for Børne- og Fællesskabsområdet