Værktøj og metode for kortlægning, udvikling og styring
af sammenhængende ledelse, indsatser og løsninger i offentlige organisationer


En del af Joint Action

Hvad er Joint Action Analytics?

 
1

Analyseplatform

I kan nemt og hurtigt kortlægge kvaliteten af jeres samarbejde. I får rapporter, som giver overblik, og anviser konkrete forbedringsmuligheder.

 
2

Metode

Vi uddanner jer i at identificere udfordringen og samarbejdsrelationerne. Vi uddanner jer i, hvordan du forholder dig til resultaterne, og hvordan i arbejder systematisk for at opnå jeres mål.

 
3

Forskning

Vores metoder er evidensbaserede, og bygger på vores egen og international forskning. Vi forsker, og udvikler løbende nye best practice-metoder, som i får adgang til.

 
4

Rådgivning

Vi bidrager med rådgivning og erfaring. Vi bidrager med træning og uddannelse af jeres ledere og medarbejdere.